Uvažujte.cz

Pro Uvažujte.cz jsem vytvořil maskoty žárovek v různých situacích, které byly následně použity na web a do brožury. Zde je ukázka výsledných ilustrací.

Uvažujte.cz